Powstanie Styczniowe w Cegłowie.

13 października 2013 r. Z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego odbyła się w Cegłowie (powiat miński) uroczystość, której celem było przypomnieć karty historii z tamtych lat. Po Powstaniu Styczniowym Cegłów przestał być miastem.