Inscenizacja historyczna 1863 w Zalesiu pod Łukowem

Inscenizacja historyczna nawiązująca do Powstania Styczniowego 1863 przeprowadzona 17 marca 2013 roku w Zalesiu pod Łukowem.