Inscenizacja Powstania Styczniowego w Płocku

W dniu 19 stycznia 2013 roku uczestniczyliśmy w inscenizacji ataku na Odwach w Płocku. Inscenizacja nawiązywała do wydarzeń jakie miały tu miejsce 150 lat temu.