Powstanie Styczniowe 1863 - Bogate

W dniu 07-X-2012 nasza GRH wystawiła obóz powstańczy na placyku przykościelnym w Bogatem.