Światełka Pamięci 2011

Objazd delegacji naszej GRH po cmentarzach z I wojny światowej w przededniach Wszystkich Świętych. Fot. Mariusz Mocek i Sławomir Mikulak.