Opaleniec (Chorzele) 1863 - 2013

W miejscowości Opaleniec,pow. przasnyski, właściwie kilkaset metrów za dawną granicą carsko-pruską odbyła się inscenizacja zdobycia komory celnej przez partię Tomasza Kolbego w lutym 1863 roku. Było to jedno z wielu działań Naszej grupy w celu upamiętnien