Rekonstrukcja w Niznej Poliance na Słowacji

Rekonstrukcja walk z I wojny światowej w Niżnej Poliance na Słowacji Fot. Jacek Piotrowski