Bolimów 2011. Fot. Jacek Piotrowski.

Byliśmy, Zobaczyliśmy, Zwyciężyliśmy własną słabość.