Wojna polsko - bolszewicka


Z racji niezmienionego od I wojny światowej umundurowania, nasza GRH może wystawić 18 żołnierzy formacji bolszewickiej (letniej i zimowej).
Na zdjęciu i filmie Bitwa Warszawska 1920-Ossów 2011.

Ossow 2011