O nas


Na początku 2009 roku zebrała się grupa około 10 osób zainteresowanych historią regionalną i rekonstrukcją wojskową. Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Na nich ustalono działania i strategię. Wspólnie z gminą Czernice Borowe napisaliśmy program edukacyjny „Zapomniana historia” którego celem było zapoznanie młodego pokolenia z wydarzeniami z okresu I wojny światowej. Zwieńczeniem programu był piknik militarny w Chojnowie pod Przasnyszem 25 czerwca 2011. Równocześnie trwały prace nad mundurami, wyposażeniem i oporządzeniem wykonanym z materiałów i wzorów jak najbardziej zbliżonych epoce.

Z grupy założycielskiej zostały 2 osoby, reszta wykruszyła się z czasem ale zaciągnęli się następni.

Spotykałem się z pytaniem dlaczego 14 PSS. Odpowiedź jest prosta. W składzie pułku była duża grupa Polaków potomków zesłańców , dokonano udokumentowanego poboru do niego w naszej okolicy, dowódca był Polakiem. Oraz najważniejsze WALCZYŁ POD PRZASNYSZEM.

Nasza GRH jest kołem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i liczy na dzień dzisiejszy 16 żołnierzy i 4 sanitariuszki. Zdobyliśmy już doświadczenie „bojowe”, byliśmy na większości rekonstrukcji min. w Sękowej, Bolimowie i na Słowacji. Zorganizowaliśmy inscenizację Powstania Styczniowego "Powiew Wolności 1863" w Przasnyszu.


Odtwarzamy też formacje;
- Powstania Styczniowego (Polacy),
- 5 Dywizji Syberyjskiej,
- Legionu Puławskiego,
- Bolszewickie

Sękowa 2012
Zapraszam w nasze szeregi.


Mariusz Łyszkowski