Cmentarze z I wojny światowej w powiecie przasnyskim


USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Art. 1 - 251 (...) Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu Art. 252- 261 (...) Art. 262. § 1. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 263.-362 (...)

Bezpośrednią opiekę nad grobami wojennymi sprawują gminy. W ustawie o podziale kompetencji pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej z dnia 17 maja 1990 r. (Dz.U. Nr 34 poz. 198) w art. 4 pkt. 2 zadanie to zlecono gminom. Jeśli gminy nie mają na ten cel środków, to winien im przydzielić je organ administracji rządowej, tj. wojewoda. Środki finansowe zatem na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczane są w budżecie wojewody.


Żeby przejść do opisu cmentarza, naciśnij miniaturkę zdjęcia!

DobrzankowoCmentarz w Opaleńcu